6th, 7th, 8th Std Today kalvi Tv Videos

6th, 7th, 8th Std Today kalvi Tv Videos

 
இன்றைய கல்வித் தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் ( 21.09.2021 ) 6-8 ஆம் வகுப்பு


CLASS-6 English | Sea Turtles | Unit 1 | Part 1- CLICK HERE


CLASS-7- English | Your Space | Poem- CLICK HERE


வகுப்பு 8 | தமிழ் | கவிதைப்பேழை | திருக்குறள்- CLICK HERE

Class 8 | English | Grammar - Types of nouns, pronouns, verbs - CLICK HERE


வகுப்பு 8 | கணக்கு | எண்கள் - CLICK HERE

வகுப்பு 8 | அறிவியல் | பருவம் 1 | அலகு 2 | விசையும் அழுத்தமும்- CLICK HERE

வகுப்பு 8 | சமூக அறிவியல் | இடர்கள் - CLICK HERE

Post a Comment

0 Comments