பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு மகப்பேறு விடுப்பு 365 நாளாக உயர்த்தப்பட்டது - பள்ளிக் கல்வி (இணை) இயக்குநர் புதிய உத்தரவு !

பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு மகப்பேறு விடுப்பு 365 நாளாக உயர்த்தப்பட்டது - பள்ளிக் கல்வி (இணை) இயக்குநர் புதிய உத்தரவு ! 

பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு மகப்பேறு விடுப்பு 365 நாளாக உயர்த்தப்பட்டது - உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள பள்ளிக் கல்வி (இணை) இயக்குநர் உத்தரவு!!!
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

CLICK HERE TO DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments